Zachęcamy Państwa do leczenia w naszej placówce. 

W tym celu należy dokonać zapisu wypełniając załączoną deklarację.

W razie trudności z wypełnieniem deklaracji, zespół rejestracji służy pomocą.

Każdy z naszych pacjentów ma dostęp do kompleksowych usług zdrowotnych.  

 Pliki do pobrania:

Deklaracja wyboru lekarza

Deklaracja wyboru pielęgniarki

Deklaracja wyboru położnej 


(dla ułatwienia prawidłowego wypełnienia deklaracji poniżej przedstawiamy wzorce)

Deklaracja wyboru lekarza (wzorzec)

Deklaracja wyboru lekarza pielęgniarki (wzorzec) 

Deklaracja wyboru położnej (wzorzec)